Wie heeft er interesse om op zondag 5 april per autocar het DAF museum te Eindhoven te bezoeken?

De kosten hiervoor zijn €22,50 / pp All-in (Bus, Inkom, taart + koffie/frisdrank). Er gaan 2 à 3  opstapplaatsen voorzien worden, naargelang de regio inschrijvingen. De autocar heeft 56 beschikbare plaatsen.

Wie mee wil graag eerst inschrijven via Rita pas na instemming de betaling uitvoeren op de VCCB clubrekening met vermelding: Daf, lidnr + naam +aantal pp. Clubleden geven we voorrang.

 

Naar aanleiding van het Coronavirus Covid-19 hebben we in onderling overleg besloten om het bezoek aan het Daf museum uit te stellen naar een nog nader te bepalen datum.

Datum: 
zondag, 5 april, 2020
Plaats: 
Eindhoven (NL)