Beste effectieve leden,

Zoals ieder jaar komen we ook dit jaar in het voorjaar bijeen voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering van onze vereniging.

Behalve de gewone algemene vergadering zal er ook een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden waar we onze statuten moeten aanpassen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit moet ten laatste in orde zijn op 1 januari 2024.

Om deze statutenwijziging door te voeren moet minstens twee derde van de effectieve leden vertegenwoordigd zijn, hetzij fysiek of per volmacht. Omdat ieder lid maar één volmacht mag uitvoeren geven we er de voorkeur aan om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn.

Op dit moment zijn we achter de schermen de statutenwijziging aan het voorbereiden en eens klaar en nagelezen door de ondersteunende dienst VSDC gaan we deze voorleggen, zodat de effectieve leden waar nodig nog opmerkingen kunnen geven.

Vragen hierover kunnen steeds per mail aan de voorzitter gesteld worden.

Dit jaar gaat de vergadering terug door in het AGB Privé Domein “Klein Boom”, Mechelbaan 604, 2580 Putte en dit op zondag 26 maart. Alle effectieve leden worden daar ivm de ingang van het zomeruur verwacht om 11u00. Aan het eind van de vergadering zal er soep met brood en een belegd broodje ham/kaas aangeboden worden. Graag even doorgeven indien u niet blijft om te eten.

Datum: 
zondag, 26 maart, 2023
Plaats: 
Putte