Op zondag 25 juni vindt weer de Kristoffelwijding plaats. Tijdens de editie van vorig jaar hadden wij aangegeven om te willen stoppen maar de deelnemers drongen erop aan om verder te gaan. Besluit: we gaan ermee door, hoelang nog weten we niet, we zien wel ...

Voor wie de Kristoffelwijding in Bocholt nog niet kent, hierbij wat geschiedenis: Telkens op de laatste zondag van juni worden er ongeveer een duizend driehonderd voertuigen gewijd en dit reeds vanaf 1931. Het begon met 164 auto’s en 135 motoren en het aantal deelnemers groeide met de jaren. De Kristoffelwijding is een moment om stil te staan bij je eigen weggedrag.

Hoe ziet ons programma dit jaar eruit: Je meldt je vanaf 9:30 uur aan in de feestzaal van het Parochiehuis. Het traditioneel ontbijt met koffie of thee is dit jaar facultatief, vermeld bij je inschrijving of je al dan niet een ontbijt neemt! Gelieve wel uiterlijk 10:30 uur aanwezig te zijn! Onze wagens verzamelen op het Kerkplein. Wie wil kan de H.-mis bijwonen om 10:00 uur.

Dadelijk na de mis start dan de wijding. Voetgangers, fietsers en ander licht verkeer openen de stoet. Daarachter volgen de motoren en wijzelf. Via een landelijke rit van +/- 25 km rijden wij naar “Heioord”, een forrellenvisserij in Leudal. Hier staat een tas lekkere verse soep klaar met 2 belegde broodjes, ook een drankje fris of een tas koffie is in de prijs begrepen.

Omstreeks 13:15 uur rijden we dan het tweede deel van de rit tot op de parking “Meers” in Thorn, het gekende witte dorpje aan de Maas. Er zijn daar gereserveerde parkeerplaatsen voor ons voorzien. Via een binnenwegje wandelen wij tot in het centrum van Thorn. Tegen 13:45 uur verzamelen wij aan het VVV kantoor op het plein “Wijngaard”. Onder begeleiding van stadsgidsen wandelen wij in groepen van +/- 20 personen door het pittoreske stadje en bezoeken wij de abdijkerk. De rondleiding duurt tot ongeveer 15:30 uur.

We wandelen terug naar onze wagens en starten deel 3 van de rondrit. Deze rit is ongeveer 10 km lang, we rijden langs de Maasplassen en zien een van de grootste binnenjachthavens van Europa: “De Spaanjerd”. Ook de opkomende industrieterreinen en de talrijke waterrecreatiemogelijkheden langsheen deze plassen komen aan bod.

Wij sluiten omstreeks 16:00 uur af met de gebruikelijke lekkere Limburgse vlaai. Koffie of thee zijn inbegrepen in de deelnameprijs dankzij de sponsering van Transportbedrijf Leon Heynickx en verzekeringen Certass, waarvoor onze oprechte dank.

De prijs bedraagt 25,00 €/pp. Zonder ontbijt is het 15 €/pp.

Vooraf inschrijven is verplicht en gezien het karakter van deze wijding vragen wij om zoveel mogelijk met onze oldtimers te komen. Er zal ook slechts een beperkt aantal wagens worden toegelaten om alles in goede banen te kunnen leiden. Datum van betaling van uw deelname bepaalt wie er mee mag en .... vol is vol!! Opgelet: jullie dienen TIJDIG en uiterlijk maandag 5 juni in te schrijven, later inschrijven is niet meer mogelijk!!

Om in te schrijven volgende gegevens bezorgen aan Ivo Jennes uiterlijk 5 juni 2022:

  • Naam
  • Adres, postcode, gemeente
  • Type wagen + nummerplaat
  • Lidnummer en clubnaam
  • aantal personen aan €25/pp inclusief ontbijt of €15/pp exclusief ontbijt + totale bedrag

Het totaalbedrag dient gestort op rekening nr BE48 0013 0672 8527 op naam van VCCB, uiterlijk 5 juni en met vermelding van Kristoffel 2023, uw lidnummer, naam en aantal personen. Pas na betaling wordt uw inschrijving aanvaard; eenmaal het totaal van toegelaten voertuigen is bereikt, sluiten wij de inschrijving!

Tot binnenkort!

Datum: 
zondag, 25 juni, 2023
Plaats: 
Bocholt