Op 22 oktober hebben we een bezoek aan het DAF museum gepland.  Schrijf hiervoor tijdig in bij Rita.  De bedoeling is om samen met een bus naar daar te gaan.  Afhankelijk van de inschrijvingen worden er nog enkele op- en afstap lokaties bepaald.